Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacija

Asociacija įkurta 2020 m. nepriklausomų Lietuvos scenos meno kūrėjų ir organizacijų iniciatyvinei grupei aktyviai įsitraukus į problemų, susijusių su Covid-19 pandemijos padarinių kultūros laukui sprendimo maratoną. Sutelktas darbas siekiant atstovauti nepriklausomų scenos meno kūrėjų ir organizacijų interesams bei pasiekti rezultatai įtikino būtinybe tęsti pradėtus darbus, telkti sektorių ir steigti oficialų juridinį asmenį. Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacija įsteigta 2020 m. birželio 4 d.

Pagrindiniai Asociacijos tikslai:

  • atstovauti nevyriausybinio scenos meno sektoriaus organizacijoms bei nepriklausomiems kūrėjams, stiprinti ir telkti šį lauką, ginti jo interesus;
  • teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl kultūros politikos nevyriausybinio scenos meno sektoriaus atžvilgiu formavimo, šio lauko finansavimo ir kitų aspektų;
  • inicijuoti ir realizuoti nepriklausomų scenos meno kūrėjų ir organizacijų veiklos duomenų rinkimą ir analizę.

Steigėjai